Podnikateľský zámer vás bude navigovať na ceste vášho úspechu

Ak ste ešte nepočuli výraz podnikateľský zámer, vedzte, že je to veľmi dôležitý písomný dokument, ktorý by mal mať vypracovaný každý úspešný podnikateľ a firma. Preto by ste vypracovanie podnikateľského zámeru rozhodne nemali podceňovať, pretože by ste tam blokovali šance na úspech vášho podniku. Podnikateľský zámer bude užitočný nielen pre vás samotných ale mnohokrát ho budete potrebovať aj pre iné účely. Pokiaľ nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov a chcete požiadať o úver v banke, môžete si byť istí, že banka bude od vás žiadať vypracovanie podnikatelskeho zameru, kde čo najpodrobnejšie a najjasnejšie uvediete, na čo chcete prostriedky použiť, aké máte plány s rozvojom vašej firmy a aké sú vaše predstavy o návratnosti vašich investícií, ktoré vám banka poskytne. 

Podnikateľský zámer budete potrebovať aj pre účely finančnej podpory

Zodpovedné vypracovanie podnikatelskeho zameru
Zmysel vypracovania podnikateľského zámeru

Ak ste začínajúci podnikateľ a potrebujete pomôcť s financovaním hlavne na začiatku, je možné požiadať o dotáciu na úrade práce, ktorý vám môže poskytnúť finančnú dotáciu na rozbeh firmy. Pokiaľ ste podnikateľský zámer ešte nikdy predtým nevypracovávali, môže sa vám to zdať pomerne náročná úloha. Nesmiete totiž vynechať určite náležitosti, ktoré musí podnikateľský zámer obsahovať a celý zámer by mal pôsobiť vyvážene a nie chaoticky. Podnikateľský zámer by mal totiž zaujať toho, pre koho je vypracovaný, čo znamená, že pokiaľ žiadate o úver alebo dotáciu, zámer by mal byť vecný a adresný. V zámere teda konkrétne predstavte, čím sa vaša spoločnosť zaoberá, aké produkty alebo služby sú vo vašom portfóliu. Vypracovanie podnikateľského zámeru zvyčajne zahŕňa časové obdobie dvoch až troch rokov, čiže konkrétne opíšte vašu víziu, kam sa chcete za toto obdobie posunúť a kde sa o dva – tri roky ako firma vidíte. Nemali by ste zabudnúť ani na vypracovanie finančného plánu, kde už budú konkrétne čísla a údaje a taktiež využitie finančných zdrojov, ktoré vám budú poskytnuté z úveru alebo formou dotácie. Keď si už dáte námahu s vypracovaním podnikateľského zámeru, mali by ste ho následne prezentovať aj pred kľúčovými zamestnancami spoločnosti, aby bolo každému vo firme jasné, čo je vašim cieľom. Ak potrebujete pomôcť s vypracovaním podnikateľského plánu, navštívte stránku https://marekstraka.com/