Nie je jedno, kde rozvádzač umiestnite

Elektrika vo vašej domácnosti má veľký význam, to nemôžete uprieť, v dnešnej dobe bez elektriky si len ťažko budete môcť žiť bežný život. Elektrický rozvádzač je zariadenie, vďaka ktorému máte elektrinu vo vašom dome, preto treba dbať na jeho správne umiestnenie a kvalitné zapojenie, pretože je základom pre správne a bezpečné fungovanie elektriky.

Kde hľadať elektrický rozvádzač? 

Elektrický rozvádzač a bezpečnosť
Umiestnenie elektrického rozvádzača

Ak bývate v rodinnom dome, takéto rozvádzače budete mať dva, v prvom rade musíte mať rozvádzač, ktorý privedie elektrinu z najbližšej elektrickej skrinky do vašej elektrickej skrinky, takýto elektrický rozvádzač v podobe elektrickej skrine budete mať pravdepodobne pred domom, mal by byť dobre dostupný v prípade, že potrebuje zasiahnuť ktokoľvek, teda takáto skrinka by mala byť voľne dostupná a prístupná aj cudzím osobám. Ak máte elektrickú skrinku ďalej od svojho domu, pravdepodobne budete mať ešte jeden menší elektrický rozvádzač na vašom dome, no a potom máte elektrický rozvádzač priamo v dome, ide o rozvodnú skriňu, ktorá zabezpečí, že si viete elektrinu ovládať aj priamo v dome. Tento elektrický rozvádzač v podobe rozvodnej skrine sa skladá z poistiek, každá poistka patrí nejakej miestnosti, prípadne je pridelená priamo spotrebiči v domácnosti. V prípade, že príde k nejakej poruche, poistky sa vypnú a teda vy prúd do danej elektrického obvodu nedostanete, stáva sa na to napríklad pri prepätí siete a podobne. 

Uložte ho na dobré miesto 

Keďže už viete, na čo slúži elektrický rozvádzač, mali by ste vedieť aj to, že je potrebné ho umiestniť na správne miesto, teda v rodinných domoch sa najčastejšie elektrický rozvádzač umiestňuje do technickej miestnosti, kde je na bezpečnom a suchom mieste a zároveň na dobre dostupnom mieste. Umiestnenie elektrického rozvádzača je naozaj veľmi dôležité, pretože pri nejakom poškodení elektrickej siete musíte zareagovať rýchlo aby nedošlo k nepríjemným udalostiam. Ak sa chcete dozvedieť viac, prípadne hľadáte firmu, ktorá dodáva elektrické rozvádzače, obráťte sa na https://www.legrand.sk/