Jaká je výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky?

Elektrická energie spolu s jinými náklady na bydlení tvoří nemalou položku na našich účtech. Problémem je, že tendence je tyto energie stále zvyšovat. Vedle toho je v každé domácnosti řada elektrických spotřebičů, které náklady neustále zvyšují. Ale na druhé straně, jsou to spotřebiče, které nám usnadňují život, zjednodušují práci, pomáhají relaxovat, ale jsou i takové, které jsou vysloveně nezbytné. Mnohdy se setkáváme s doporučeními odborníků jak snížit spotřebu energií ať už jde o náklady na vytápění, vodu nebo i energii. Pár korun se takto lze ušetřit dá ale je způsob jak ušetřit za elektrickou energii nemalé finanční prostředky. Tímto způsobem je fotovoltaický systém s možností výkupu nespotřebované elektrické energie. Výkupní cena elektřiny je na posouzení správce elektrické sítě. Je třeba je oslovit a dohodnout si podmínky. Výkupní cena elektřiny závisí na množství elektrické energie poskytované do elektrické sítě.

Nejčastější fotovoltaické systémy použitelné v domácnosti

Výkupní cena elektřiny která se vám bude líbit
Ohodnocení výkupní ceny elektřiny

Ještě před samotnou instalací fotovoltaického systému požádejte o odborný posudek odborníků na tento systém. Poradí o způsobu instalace solárních panelů, o jejich umístění takovým způsobem, aby byla jejich využitelnost nejvyšší, o počtu panelů vzhledem k používaným spotřebičům v domácnosti, o systému, který bude pro vaši domácnost nejvhodnější. Existuje několik systémů, ale v současnosti jsou nejvyužívanější dva – elektrická energie je při nadbytku akumulována a využívána v době, kdy slunce nesvítí a druhým je předávání do elektrické sítě, přičemž v případě, že má domácnost málo elektrické energie, získává ji ze sítě. Záleží na posouzení a na výběru zákazníka, kterou možnost bude preferovat. Takovýmto způsobem se vzhledem k našim podmínkám dá využít v letních měsících až 100% elektrické energie ze slunce a v jarních a podzimních měsících je to až do 70%. Během zimních měsíců je již tato položka téměř zanedbatelná, protože energie slunce je slabá a dny jsou až příliš krátké. Výkupní cena elektřiny je zajímavá položka. Je však třeba ji dohodnout s dodavatelem elektrické energie. závisí hlavně na množství elektrické energie poskytované domácností, tedy na množství instalovaných solárních panelů umístěných na střeše domu a jejich vydatnosti pohlcovat energii slunce. Více informací o výkupní ceně elektřiny se dozvíte po navštívení následující internetové stránky: https://www.rightpower.cz/