Plochá strecha – jeden z najpoužívanejších druhov striech

Strecha je korunou každého objektu. Existuje niekoľko možností strechy a podľa toho aj výberu tej správnej strešnej krytiny. Strecha môže byť šikmá alebo plochá. Šikmá strecha je klasika. Využívaná hlavne na domoch. Plocha strecha sa využívala hlavne v 70–tych a 80–tych rokoch, kedy bola riešená veľká a asi aj hlavná výstavba panelákov. V súčasnosti zasa pomaly vychádza z úzadia a vracia sa do moderných projektov. Plochá strecha má niekoľko možností využitia, jednou z nich a mimoriadne zaujímavou je aj pochôdzna funkcia. Takýmto spôsobom je možné vytvorenie krásnej jednoduchej terasy, miesta na oddych a posedenie s rodinou a priateľmi. V prípade, že by dom mal byť postavený na mieste so zaujímavým výhľadom, je táto funkcia o to žiadanejšia.

Definícia plochej strechy, jej výstavba a zateplenie

Plocha strecha a jej pokládka
Zateplenie plochej strechy

Za plochú strechu sa považuje taká strecha, ktorá nemá sklon väčší ako 10 stupňov. Na druhej strane minimálny sklon sa odporúča aspoň 2 %. V minulosti nebol tento typ strechy veľmi žiadaný, nakoľko nebola používaná kvalitná technológia a na strechách sa často držala voda, čo časom spôsobovalo zatekanie. Ako čas postúpil, začali sa používať nové technológie, kvalitné materiály, čím sa ploché strechy stali bezpečné, kvalitné a aj žiadané. Hlavná výhoda tohto druhu striech spočíva v ich jednoduchej konštrukcii. Nosnú konštrukciu strechy tvorí strop, kde sa vytvorí spádová konštrukcia aby na streche nestála voda, na ňu sa inštaluje parozábrana, tepelná izolácia a krytina. Plochú strechu je možné rôznymi spôsobmi účinne zatepliť: inštaláciou perlitu, extrudovaného polystyrénu, čadičovým vláknom alebo PUR penou. V prípade rekonštrukcie starej strechy na paneláku,  vybudovanej v 70–tych alebo 80–tych rokoch minulého storočia, bude s veľkou pravdepodobnosťou  jej súčasťou aj zateplenie. Súčasne so zateplením bude riešená hydroizolácia, prípadne výmena krytiny v závislosti od jej stavu. Pri montáži plochej strechy rozhoduje miesto jej umiestnenia. Inak je inštalovaná strecha na rodinnom dome a inak na paneláku. Líši sa spôsobom použitia technologického procesu aj použitých vrstiev. Pri výstavbe plochej strechy je potrebné celú výrobu prenechať odborníkom. Iba takýmto spôsobom bude zaručený kvalitný výsledok bez nežiaduceho zatekania alebo opráv. Pre viac informácií o plochých strechách, o druhoch, rozdelení, typoch atď., sa dozviete na nasledujúcej internetovej stránke: https://krytina.sk/