Daňový poradca Bratislava – kvalifikovaná osoba, ktorá vám pomôže nielen s daňovým priznaním!

Daňový poradca a účtovník sú profesie, ktoré sa často zamieňajú a mnohí si myslia, že majú takmer rovnaké kompetencie. Aj daňový poradca, aj účtovník sú profesie, ktoré sa týkajú ekonomiky, tak majú mnoho odlišného. Patríte aj vy medzi tých, ktorí oslovia účtovníka, ak potrebujú pomôcť s daňovým priznaním? Tak po správnosti by ste mali osloviť daňového poradcu, pretože ten je odborníkom na dane, vyzná sa vo finančníctve. Daňový poradca Bratislava nepomáha len s vypracovaním daňových priznaní, ale pomôže vám aj v prípade, ak ste začínajúcim podnikateľom. Viete, aké kompetencie má daňový poradca a kedy je vhodné osloviť jeho a nie účtovníka?

Viete, kedy osloviť účtovníka a kedy daňového poradcu?

Daňový poradca poradí v širokej oblasti daní
Dopyt po daňových poradcoch narastá

Ako sme už uviedli, účtovník a daňový poradca sú profesie, o ktorých si myslíme, že sú podobné ak nie svojim spôsobom rovnaké. Účtovník je odborníkom v oblasti účtovníctva a práve účtovník pripraví všetky podklady na to, aby ste mohli vypracovať daňové priznanie. Daňový poradca Bratislava je osoba, ktorá na základe podkladov od účtovníka vám pripraví daňové priznanie. Ak by sa stalo, že aj účtovník vám urobí daňové priznanie, vedzte, že v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť, ak by urobil akúkoľvek chybu. Na druhej strane daňový poradca Bratislava už ručí za všetko, čo je uvedené v daňovom priznaní, a teda ak by sa stalo, že by urobil nejakú chybu, za ktorú vy budete niesť následky v podobne napríklad pokuty, tieto náklady vám pokryje z jeho poistky. Rozdiel medzi účtovníkom a daňovým poradcom je aj v oblasti získaného vzdelania. Ak chcete vykonávať profesiu účtovníka, môžete absolvovať vysokú školu, prípadne ste absolventom obchodnej akadémie, kde získate vedomosti a prax v oblasti účtovníctva, prípadne môžete absolvovať kurz účtovníctva. Daňový poradca Bratislava musí spĺňať niekoľko požiadaviek, a to ukončené vysokoškolské vzdelanie stupňa II, prax a následne musí absolvovať skúšky, ktoré mu umožnia sa zapísať do komory pre daňových poradcov. Tak máte záruku, že s čímkoľvek budete potrebovať pomoc, viete, že daňový poradca Bratislava je kvalifikovanou a zodpovednou osobou, ktorá si poradí s akýmkoľvek problémom v oblasti daní a financií.

Daňový poradca a jeho kompetencie

Osloviť daňového poradcu Bratislava môžete nielen v prípade potreby daňového priznania, ale ja v prípade kontroly z daňového úradu, dokonca vás môže aj zastupovať v prípade potreby. Poskytuje konzultácie, poradenstvo pre začínajúci podnikateľov, ale aj pre podnikateľov pôsobiacich na trhu už dlhšiu dobu. Pomoc pri súdnych sporov, ktoré sa týkajú daní, je tiež jedna z kompetencií daňového poradcu. Ak aj vy hľadáte daňového poradcu v okolí Bratislavy, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.